Πνευμονολογικός έλεγχος

  • Αέρια Αίματος 
  • Οξυμετρία
  • Μέτρηση καρδιακής συχνότητας
  • Κλινική εκτίμηση από Ιατρό Πνευμονολόγο

Προσφορά 35 ευρώ