Αξονικός τομογράφος

Στην  κλινική  μας  λειτουργεί  τμήμα  υπολογιστικής  τομογραφίας,  εξοπλισμένο  με  αξονικό  τομογράφο  πολλαπλής  σάρωσης SOMATOM  EMOTION  της  SIEMENS.

Ο  παραπάνω   αξονικός   τομογράφος   έχει  την  δυνατότητα   διενέργειας   υψηλής  ποιότητας  εξετάσεων   με  λιγότερη  ακτινοβολία.

Το  μεγάλο  εύρος  του  ανοίγματος  (gantry),  σε  συνδυασμό  με  την  ταχύτητά  του, κάνουν  τον  SOMATOM  EMOTION  πολύ  χρήσιμο  για  την  εξέταση  ακόμα  και  ασθενών σε  βαριά  κατάσταση, σε  πολύ  σύντομους  χρόνους.

Το  σύγχρονο  λογισμικό με  το  οποίο είναι εξοπλισμένος  (syngo) , του επιτρέπει  την απεικόνιση  των  δεδομένων  σε  πολλαπλά  επίπεδα.(multi  planar  reconstruction (MPR)), την  τρισδιάστατη  απεικόνιση  των  επιφανειών  (3D SSD  surface  shaded  display) και απεικόνιση  με  προβολές  μεγίστης  έντασης ( maximum  intensity  projection (MIP)).

Οι  παραπάνω  τεχνικές  αποτελούν  χρήσιμα  εργαλεία  στην  ανάλυση  χωροκατακτητικών εξεργασιών  των  οργάνων,στη  μελέτη  των  οστικών  βλαβών  και καταγμάτων, στον προεγχειρητικό  σχεδιασμό, στην  απεικόνιση  ανατομικών  ανωμαλιών, φλεγμονοδών αλλοιώσεων,  συλλογών  στις  διάφορες  κοιλότητες  και  ξένων  σωμάτων.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH