Τμήμα υπερηχοτομογραφίας

Οι υπέρηχοι –triplex αποτελούν μία από τις πλέον αξιόπιστες απεικονιστικές μεθόδους  που διεξάγονται με ανώδυνο τρόπο σε σύντομο χρονικό διάστημα .

Στην κλινική μας εκτελούνται οι εξής εξετάσεις :

  • TRIPLEX αγγείων
  • Υπερηχογράφημα άνω- κάτω κοιλίας
  • Υπερηχογράφημα μαστών
  • Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς αδένα
  • Υπερηχογράφημα οσχέου
  • Υπερηχογράφημα μαλακών μορίων
  • Υπερηχογράφημα γυναικολογικό (ενδοκολπικό).

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH